Opslagstavlen

Udskriv

  nyheder  Fra uge 43 2014 udvides åbningstiden i SFO:

Mandag: Kl. 14.20-17.00
Tirsdag: Kl. 13.20 til 17.00
Onsdag: Kl. 14.20 til 17.00
Torsdag: Kl. 13.20 til 16.45
Fredag: Kl. 14.20 til 16.00
 
For at tilgodese de børn, der er tilmeldt SFO, men ikke skal lave lektier eller faglig fordybelse, (primært 0. klasse) har vi nu valgt at åbne SFO tidligere tirsdag og torsdag.
Det betyder, at børn, der er tilmeldt SFO, nu kan komme i SFO i stedet for at være til lektiehjælp og faglig fordybelse.
Hvis I, som forældre ønsker, at jeres barn skal gå i SFO, når de er færdige med deres obligatoriske lektier eller ønsker at de ikke deltager i den frivillige lektiehjælp og faglige fordybelse, men i stedet  går direkte i SFO, så giv lige Henrik besked på Intra.
0.kl. børn, der er tilmeldt SFO, behøver ikke give besked. De vil automatisk komme i SFO en time tidligere disse to dage.
 De få elever fra 0. kl., der ikke er tilmeldt SFO, og har behov for at vente på skolen, kan vi tilbyde opsyn i lokaler hvor der foregår lektiehjælp og faglig fordybelse. Dette er for at udnytte vores ressourcer optimalt.
Udvidelsen af SFO-tiden, har den sideeffekt, at der bliver frigjort nogle flere ressourcer til lektiehjælpen.
Måske kan den udvidede åbningstid i SFO gøre, at endnu flere forældre får lyst til at melde børn ind i SFO.
    
Skrevet af Bitten Eilenberg den 10-10-2014
  
  brev2  Info vedr. lektiehjælp
1. periode er ved at nærme sig sin afslutning, men da Intra i denne tid ofte lever sit eget liv, fortsætter vi på følgende måde:
HVIS der er ændringer for jeres børns til eller framelding til lektiehjælp, bedes I sende besked via Intra til Henrik.

Af hensyn til at udnytte de voksnes tid bedst muligt, vil vi meget gerne have, at jeres børn kommer ind og giver besked, hvis de ikke har nogle lektier eller noget, de ønsker at fordybe sig i.
Derved undgår vi, at de voksne spilder tid på at lede efter børn, der i følge aftale med jer er gået hjem.
Da der er cirka samme bemanding på lektiehjælpen som i den almindelige undervisning: 1- 2 voksne pr klasse, kan I som forældre ikke forvente, at der er masser af individuel tid til hvert enkelt barn. Derfor et det vigtigt, at I stadigvæk selv har en smule hånd i hanke med, hvad jeres børn har for og spørger ind til, om de har fået lavet det, de skal i lektiehjælpen og at I stadigvæk læser ca 15 min om dagen sammen med eller for jeres barn og at eleverne i Team 2 læser 15 min for jer hver dag.
Venllig hilsen Bitten    
Skrevet af Bitten Eilenberg den 15-09-2014
  
  Nyhed  Kære forældre
Vi har fået Tabulex oprettet på jeres forældre intra. Kig på jeres forside og under SFO og vælg Tabulex.
God fornøjelse
Hilsen personalet i SFO   
Skrevet af Gitte Lyhne den 04-06-2014
  
*

SKOLEPORTEN © Skolesoft 2001-14 Til forsiden Information Support